Hvad du bør vide, når du ønsker at sælge din bolig!

Salæret for en traditionel ejendomsmægler udgør ofte en procentdel af salgsværdien på en bolig. I 1998 udfærdigede Konkurrencestyrelsen en rapport om ejendomsmæglerens salær. Rapporten viste, at selvom markedsføringsarbejdet typisk er lige stort, hvad enten der er tale om en 1 værelses lejlighed eller en villa, tager flere ejendomsmæglere typisk 5% eller mere af salgsprisen i salær. Det betyder, at det kan være meget bekosteligt at sælge sin bolig.

På BoligHit.dk bestræber vi os på at tilbyde et godt alternativ til en traditionelejendomsmægler. BoligHit er udviklet ud fra mottoet ”Vil du ejendomsmæglersalæret kvit? Sælg på BoligHit”. Vi tilbyder altså et alternativ til de personer, som gerne vil spare penge ved selv at yde en indsats for at få sin bolig solgt.

Når man skal sælge sin bolig, findes der en række overvejelser, man skal igennem. BoligHit vil her gennemgå en række gode råd om de vigtigste overvejelser, man skal gøre i forbindelse med sit boligsalg.

Hvad kræver det at sælge sin bolig selv
Salg af egen bolig behøver som sagt ikke at være en bekostelig affære, hvis man selv vil bidrage til at få solgt sin bolig. Markedsføringen og salgssalæret kan gøres langt billigere ved at fravælge den traditionelle ejendomsmægler. BoligHit tilbyder at stå for markedsføringen af boligen på Internettet, mens sælger selv står for fremvisningen. Papirarbejdet kan relativt billigt udføres af en advokat eller en ejendomsmægler. Flere advokater tilbyder eksempelvis at udarbejde alt papirarbejdet i forbindelse med salget af ens bolig til en fast pris på kun kr. 10.000 excl. moms. Advokaten assisterer sælger gennem hele forløbet fra indhentelse af relevante dokumenter til udarbejdelse af salgsopstilling, forhandling, endelig købsaftale, berigtigelsen af handlen og provenuberegning.

Sælger du din bolig gennem BoligHit og får en advokat til at udarbejde papirarbejdet, opnår du altså samme ydelse som en ejendomsmægler tilbyder, dog med den forskel at du selv skal stå for fremvisning af din ejendom. Hermed kan du spare en bunke penge!

Hvem varetager de enkelte opgaver ved salg af din bolig
Nedenstående tabel viser et eksempel på, hvordan din bolig kan sælges via BoligHit.
Tabel 1: Viser hvem der varetager hvilke opgaver ved salg af din bolig
  Bolighit Advokat Sælger

• Markedsføring og annoncering af boligen på nettet


• Udarbejdelse af salgsopstilling

• Udarbejder købsaftale på de vilkår, der er aftalt mellem sælger og køber

• Forhandler med købers rådgivere

• Leverer relevant materiale til købers advokat

• Gennemgår skøde

• Ansøger om ejerskiftelån og kreditgodkendelse af køber

• Berigtiger handlen

• Udarbejder provenuberegning


• Fremvisning af boligenRealistisk salgsvurdering af din bolig
En af de vigtigste ting, du skal have check på, når du vil sælge din bolig, er at sikre en realistisk salgspris! Sættes prisen for højt afskrækkes potentielle købere! Sættes prisen derimod for lavt går du glip af noget af dit overskud. For at kunne sætte en realistisk pris kræver det, at du får boligen vurderet eller selv vurderer salgsprisen.

Du kan ofte få en gratis og uforpligtende salgsvurdering fra forskellige ejendomsmæglere. Mange ejendomsmæglere tilbyder denne ydelse i håbet om at lokke kunder til! Det anbefales, at du får udarbejdet en salgsvurdering af flere ejendomsmæglere for at opnå den mest realistiske prissættelse af din bolig.

En anden mulighed er selvvurdering af din bolig. Selvvurderingen kan bl.a. udføres vha. Internettet og via de opslag du kan se i vinduet hos din lokale ejendomsmægler. Ved at vurdere salgspriserne på tilsvarende boliger i lokalområdet samt kendskab til lokalområdet og ejendommens tilstand, indretning og størrelse, kan du ofte fastsætte salgsprisen på din egen bolig.

Her på BoligHit anbefaler vi, at du selv sætter dig ind i boligpriserne i dit lokalområde samt får en enkelt eller to uforpligtende salgsvurderinger fra lokalområdets ejendomsmæglere. Herved kan du nemmest vurdere den salgspris, som sikrer balancen mellem størst muligt overskud vs. hurtigt salg.

Købsaftalen
Når du sætter din bolig til salg på BoligHit skal du oplyse dit telefonnummer, e-mail eller begge. Dette giver potentielle købere mulighed for at kontakte dig angående din bolig. Herefter kan I aftale en eller flere rundvisninger af boligen. Når en potentiel køber giver

Hvad er målet?
tilsagn om, at denne ønsker at købe boligen, skal der forhandles om de endelige vilkår for handlen. Dette foregår normalt ved, at køber afgiver et skriftligt tilbud. Sælger skal herefter beslutte, om man vil acceptere købers betingelser og vilkår. Nå køber og sælger er enige om handelsbetingelserne, skal der udarbejdes en købsaftale. BoligHit anbefaler, at man får en advokat til at udarbejde købsaftalen, som beskriver aftalegrundlaget mellem dig og køber. Købsaftalen er det vigtigste dokument i bolighandlen, fordi den forpligter både køber og sælger. Der er vigtig at understrege, at der ikke er nogen bindende aftaler, før købsaftalen er underskrevet af både køber og sælger. Efter underskrift har køber dog oftest en fortrydelsesfrist på seks hverdage. Det er ligeledes normalt, at købsaftalen indeholder et advokatforbehold, som sikrer, at købsaftalen først er endelig, når købers advokat har givet sin accept.

Før købsaftalen underskrives, skal der udarbejdes en tilstandsrapport på boligen (ikke nødvendigt på en ejerlejlighed). Sælgers advokat skal have indhentet et ejerskiftetilbud, som skriftligt skal tilbydes til køber. Sælger har pligt til at betale halvdelen af præmien på en eventuel ejerskifteforsikring.

Berigtigelsen af handlen
I forbindelse med berigtigelsen af handlen skal sælgers advokat sikre følgende:
  • At handlen udføres i overensstemmelse med de aftaler, der er beskrevet i købsaftalen.
  • Gennemse og kontrollere de opgørelser og bilag der måtte være i forbindelse med handlen.
  • Udfærdiger en refusionsopgørelse.
  • At ejerskiftemeddelelsen tilgår forsyningsselskaberne.
  • Opsigelse af forsikring og tilbagebetaling af overskydende forsikringspræmie.
  • At sælger frigøres fra gældsansvar på ejendommens lån.
  • Tinglysning af skøde.

Når skødet er tinglyst uden anmærkninger, har sælger krav på sine penge. Handlen betragtes herefter som afsluttet.

 
Luk vindue
Brugernavn:
Kodeord:
Glemt?
Søg Log ind