10 gode råd når du ønsker at sælge din bolig.
1. Overvej altid grundigt hvorfor du ønsker at sælge din bolig. Salg af bolig kræver energi og koster altid penge til salg, afgifter til staten, penge til banken, penge til fraflytning samt penge til klargøring og indflytning i ny bolig.

2. Indhent altid flere vurderinger af din ejendom, inden du fastlægger salgsprisen på din bolig. Du kan læse mere om vurdering af din bolig under Sælger - "Hvad du bør vide".

3. Gør op med dig selv hvor hurtig du har behov for at få din bolig solgt. Fastsæt derefter salgsprisen så realistisk som mulig, således den sikrer en tilpas balancen mellem størst mulig fortjeneste vs. hurtig salg.

4. Skaf en advokat når en køber giver tilsagn om at han/hun ønsker at købe din bolig. Skriv aldrig under på noget inden du har fået din advokats accept.

5. Få din advokat til at rådgive dig om hvilke ting man skal igennem inden, undervejs og efter din bolig er solgt.

6. Få advokaten til at udarbejde en skriftlig aftale om advokathonoraret og de nærmere vilkår for advokatens arbejde. Aftalen skal indeholde hvilke ting advokaten skal tage sig af og hvilke ting du selv skal tage dig i forbindelse med salget. Med en skriftlig aftale undgår du uforudsete udgifter i forbindelse med dit boligsalg.

7. Få din advokat til at udarbejde en salgsaftale som indeholder de mundtlige aftaler du og køber har aftalt indbyrdes.

8. Rådfør dig altid med din bank eller advokat om indfrielsesmåde og kurssikring af gamle lån, som køber ikke ønsker at overtage.

9. Oplys altid loyalt om dit kendskab til fejl og mangler ved ejendommen - også selvom køber ikke spørger.

10. For at opnå ansvarsfrihed for fejl og mangler, kræves det, at køber, inden købsaftalen underskrives, modtager tilstandsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring. Som sælger skal du skriftlig tilbyde at betale halvdelen af den præmie som en ejerskifteforsikring koster.
 
Luk vindue
Brugernavn:
Kodeord:
Glemt?
Søg Log ind